STROM VŠECH PŘEDKŮ          

Tento košatý strom sestavujeme nejraději. Je to dobrodružná a detektivní práce, neboť mapujeme předky ve všech rodových liniích a je zde šance narazit na zajímavé předky. Rozmanitý strom!

  • Popis:                      Rozvětvený strom všech rodových linií, obsahuje tedy předky matky, otce a obou prarodičů 
  • Pro koho:                Chcete-li znát co nejvíce Vašich přímých předků ze všech rodových linií 
  • Cena:                      200,- Kč / nalezený matriční zápis (narození, sňatek, úmrtí)
  • Doba vyhotovení:    3-5 měsíců
  •       

 

Na kolik to vyjde?

Zde je třeba vybrat si pro kolik generací budeme předky dohledávat. Odborně se to jmenuje "genealogický vývod z předků" a jejich počet neustále vzrůstá. Máme 2 rodiče, 4 prarodiče, 8 praprarodičů a tak dále. Únosné je nechat si dohledat 5-6 generací předků.. Pokud jste limitováni finančními prostředky, budeme primárně hledat zápisy o narození a sňatku, které jsou nejdůležitější. Lze si stanovit finanční limit, který dodržíme.

 

Obdržíte:

  • Strom předků obsahující jména předků a jejich životopisná data (datum a místo: narození, sňatků, úmrtí), dále povolání nebo příčinu úmrtí. Získáte i nějaké generace navíc, protože zápisy v 19. století jsou bohaté na informace.
  • Seznam nalezených matričních zápisů včetně přesných odkazů. Zápisy budou kdykoliv dohledatelné a ověřitelné.
  • Strom obdržíte také v elektronické podobě.

 

                                                                 Svatba na Vinohradech, 1929