Typ rodokmenu Kč za nalezený matriční záznam* Průměrná celková cena v Kč Popis rodokmenu Doba vyhotovení
ZÁKLADNÍ RODOKMEN 200,- asi 5 000,- Větev otce či matky co nejdále do minulosti. Narození, sňatky, úmrtí, bydliště, povolání, manželky. 2-3 měsíce
RODOKMEN SE SOUROZENCI (komplet rod) 150,- asi 10 000,- Větev otce či matky co nejdále do minulosti. Narození, sňatky, úmrtí, bydliště, povolání, manželky. Navíc sourozenci ve sledované větvi. 3-5 měsíců
STROM PŘEDKŮ (VÝVOD) 200,- asi 10 000,- Dohledaní předkové ve všech větvích, tj. po meči i po přeslici (doporučeno pro 5-6 generací). Narození, sňatky, úmrtí, bydliště, povolání.   3-5 měsíců

 

*Matriční zápis = zápis o narození, sňatku nebo úmrtí předka

*Výše uvedená tabulka platí pro digitální skeny.

Požadujete-li přepisy nalezených matričních zápisů, účtujeme navíc 100 Kč za zpracování jednoho záznamu, viz zde.

Jiné archivní rešerše dle dohody účtujeme 300 Kč/h

Paušální poplatek za grafické práce je 300 Kč

Tisk zajišťujeme od ceny zakázky 5 000 Kč a výše. Děkujeme za pochopení.